Product functies

SALONIZED

VERKLARING INZAKE PRIVACY & COOKIES

Salonized B.V., gevestigd aan de Vijzelstraat 79 (1017 HG) te Amsterdam (hierna: “Salonized” of “wij”), verwerkt persoonsgegevens van haar klanten in het kader van het leveren van haar diensten. In deze privacyverklaring informeert Salonized u over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Salonized levert diensten aan ondernemingen. Deze privacyverklaring is daarom gericht aan (eigenaren en werknemers van) die ondernemingen, die diensten van Salonized afnemen of van plan zijn af te nemen en van wie in dat kader persoonsgegevens worden verwerkt.

Bent u een consument van wie persoonsgegevens worden verwerkt in de software van Salonized, en wilt u weten hoe wordt omgegaan met uw privacy? Salonized verwijst in dat geval naar de privacyverklaring van de onderneming die de dienst van Salonized gebruikt. Deze onderneming is verantwoordelijke voor de verwerking via de software van Salonized, en kan u daarover informeren.


Persoonsgegevens, grondslagen en doeleinden

In onderstaande tabel is opgenomen welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke categorie verwerking, op welke grondslag in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) wij dat doen, voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken en hoe lang wij de gegevens bewaren.

Categorie verwerking Grondslag Doeleinden Bewaartermijn
Contact      
Bij het aanmaken van een (proef)account bij Salonized verwerkt Salonized de volgende door u verstrekte gegevens: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en inloggegevens. Indien u ook een abonnement op een dienst van Salonized afsluit, verwerkt Salonized daarnaast het door u verstrekte (factuur)adres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening (uitvoering overeenkomst) Deze contactgegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden of u op andere wijze van dienst te kunnen zijn. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.
Account en abonnement      
Bij het aanmaken van een (proef)account bij Salonized verwerkt Salonized de volgende door u verstrekte gegevens: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en inloggegevens. Indien u ook een abonnement op een dienst van Salonized afsluit, verwerkt Salonized daarnaast het door u verstrekte (factuur)adres, telefoonnummer en betalingsgegevens Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening (uitvoering overeenkomst) Deze gegevens gebruiken wij om uw account voor u aan te maken en uw abonnement te beheren. Wij bewaren deze gegevens zolang uw account bestaat. Facturen bewaren wij gedurende een periode van minimaal zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Nieuwsbrief      
Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen. Indien u een abonnement bij ons heeft is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u deze mailings op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of indien u een proefaccount heeft aangemaakt), zullen wij u deze mailings alleen versturen, indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend. U kunt zich altijd afmelden door op de afmeldlink onderaan onze mails te klikken. Het sturen van onze nieuwsbrief met updates over onze dienstverlening of relevante ontwikkelingen of aanbiedingen. Wij sturen u een nieuwsbrief totdat u zich hiervoor afmeldt. Indien u zich afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij wij dit nog nodig hebben voor een andere verwerking.Ons beleid inzake Cookies
Evenals andere commerciële websites en apps, gebruikt ons Platform standaard technologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen, waaronder webserverlogboeken, web beacons, tokens, pixeltags, lokale opslag, apparaat-ID's en tracking-ID's (samen aangeduid als “Cookies” in dit Privacybeleid) om uw gebruikerservaring te verbeteren, onze site te verbeteren en op de persoon toegesneden aanbiedingen op Salonized en andere sites aan te bieden. Zie de onderstaande alinea’s voor een analyse van de Cookies die op ons platform worden gebruikt.

Cookielijst
Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

- Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de website gebruiksvriendelijk te maken voor de bezoeker. Deze cookies onthouden instellingen ten behoeve van uw volgende bezoek. U hoeft dan bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde gegevens in te vullen. De informatie in dit type cookies wordt niet gedeeld met andere organisaties of bedrijven. Functionele cookies worden altijd geplaatst.

Cookiesubgroep Gebruikte cookies
Datadog direct
Intercom direct
Sentry direct- Analytische cookies

Websites plaatsen analytische cookies om te meten hoe vaak een website wordt bezocht. De beheerder kan op basis van deze bezoekersstatistieken zien welke pagina’s goed worden bezocht en welke pagina’s niet. Bezoekersstatistieken geven inzicht in wat er op de website verbeterd kan worden om de bezoeker nog beter te helpen. In dit type cookies wordt geen data opgenomen die naar individuele personen is te herleiden. Uw privacy wordt niet geschaad. Analyse cookies worden altijd geplaatst.

Cookiesubgroep Gebruikte cookies
Mixpanel direct
Lucky Orange direct- Tracking cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Deze cookies houden het surfgedrag van individuele personen bij. Andere organisaties dan Salonized maken met dit type cookies profielen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken op andere websites met wie deze cookies worden gedeeld. Voor dit type cookies geeft u in de pop up bij uw eerste bezoek aan Salonized wel of geen toestemming.Cookiesubgroep Gebruikte cookies
Google indirect
Facebook indirect
Capterra indirect
Bing indirect
Linkedin indirect- Bewaartermijn cookies
De bewaartermijn verschilt per cookie. Sommige worden automatisch verwijderd aan het einde van een sessie, dus als je je browser afsluit. Andere cookies worden langere tijd bewaard, variërend van één dag tot een onbepaalde termijn (in het overzicht noemen we die persistent).Gegevens delen met derden
Uw gegevens worden opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT providers (voor infrastructuur, hosting, support, foutoplossing, logboek, e-mail, sms). Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

De gegevens die via cookies worden verzameld worden door de aanbieders van deze cookies verwerkt. Met deze aanbieders hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie.

Beveiliging
Salonized treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo maakt Salonized gebruik van een versleutelde SSL verbinding, reguliere interne audits, versleuteld opslaan van wachtwoorden, en maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang, SQL-injections, cookie/session hijacking en cross-site scripting.

Rechten
Indien Salonized uw gegevens verwerkt, heeft u de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming: het recht op deze toestemming in te trekken.
f. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@salonized.com. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken indien u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan wijzigen. Salonized adviseert u daarom regelmatig te controleren of deze privacyverklaring is herzien. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen of u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Contact
Heeft u een verzoek of een vraag met betrekking tot uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met Salonized via privacy@salonized.com.


Versie Mei 2022